[Tiến Độ Dự Án] Phân khu Origami- Vinhomes Grand Park Tháng 11/2020

Tin tức tổng quan :

Công trình xây dựng ngày đêm để kịp tiến độ Tháng 11- 2021 giao nhà .

  • Tiểu Khu S6 đơn vị xây dựng là Hoà Bình – đã xong tầng 5 đang đổ sàn tầng 6
  • Tiểu Khu S7 đơn vị xây dựng là Central – đã xong tầng 5 đang đổ sàn tầng 6
  • Tiểu Khu S8 đơn vị xây dựng là An Phong- đã xong tầng 5 đang đổ sàn tầng 6
  • Tiểu Khu S9 đơn vị xây dựng là Deltal – đã xong tầng 5 đang đổ sàn tầng 6
  • Tiểu Khu S10 đơn vị xây dựng là Coteccon – đang gấp rút để bắt kịp tiến độ
Tiểu khu S7- Tháng 11/2020
Tiểu khu S6- Tháng 11/2020
Tiểu khu S8- Tháng 11/2020
Tiểu khu S9- Tháng 11/2020
Tiểu khu S10- Tháng 11/2020
Tiến độ toàn bộ phân khu Origami Tháng 11/2020

Nguồn : Cộng đồng cư dân Vinhomes Grand Park