QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH ĐẾN NĂM 2040,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Đô thị hóa là một quá trình diễn ra tất yếu và liên tục. Đô thị hóa làm gia tăng các hoạt động thương mại và phát triển nhanh ngành xây dựng, từ đó chất lượng sống của cư dân cũng được nâng cao. Để có thể chuẩn bị tốt nhất cho quá trình đô thị hóa và nâng cấp đô thị, Thành phố Long Khánh đang khẩn trương nâng cấp lên đô thị loại 2 cũng đang tất bật với bước chuyển mình quan trọng này.

Long Khánh là cửa ngõ chính để về Biên Hòa và thành phố Hồ Chí Minh nên là nơi tập trung nhiều hoạt động thương mại từ rất sớm. Cũng chính vì vậy mà Long Khánh đã có sẵn nền tảng là một đô thị. Thành phố Long Khánh đang hoàn thiện nâng cấp lên đô thị loại 2 cũng đang tất bật với bước chuyển mình quan trọng này.

QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH ĐẾN NĂM 2040,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050- REVIEWDUAN.VN

Thành phố đã phối hợp cùng với đơn vị tư vấn (Công ty Niken Sekkei Civil Engineering Ltd) hoàn thiện Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thành phố theo ý kiến góp ý của Bộ xây dựng. hiện nay, nhiệm vụ quy hoạch chung đã được UBND tỉnh phê duyệt và đang trình UBND tỉnh, Sở Xây dựng duyệt đồ án quy hoạch chung thành phố Long Khánh theo quy định. Đồng thời, hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch 10 phân khu (bao gồm 11 phường, 04 xã) chuẩn bị trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; rà soát điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ngoài ra tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển và nâng cấp đô thị, mời gọi đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn chỉnh một số công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các tuyến đường giao thông, các dự án theo quy hoạch. Rà soát đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu tiêu chí đô thị loại II trên địa bàn thành phố. Ngoài ra thành phố chú trọng đầu tư từ ngân sách cho công trình, dự án trọng điểm, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng gắn với đảm bảo an sinh xã hội. Đã tập trung đầu xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và hạ tầng nông thôn: giao thông, lưới điện, cấp nước sinh hoạt, chiếu sáng, tín hiệu giao thông, cơ sở vật chất ngành giáo dục, y tế, văn hóa thể thao… đã tác động lớn làm thay đổi rõ nét diện mạo thành phố Long khánh.

QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH ĐẾN NĂM 2040,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050- REVIEWDUAN.VN
QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH ĐẾN NĂM 2040,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050- REVIEWDUAN.VN
QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH ĐẾN NĂM 2040,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050- REVIEWDUAN.VN
QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH ĐẾN NĂM 2040,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050- REVIEWDUAN.VN
QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH ĐẾN NĂM 2040,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050- REVIEWDUAN.VN
QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH ĐẾN NĂM 2040,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050- REVIEWDUAN.VN
QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH ĐẾN NĂM 2040,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050- REVIEWDUAN.VN
QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH ĐẾN NĂM 2040,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050- REVIEWDUAN.VN
QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH ĐẾN NĂM 2040,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050- REVIEWDUAN.VN
QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH ĐẾN NĂM 2040,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050- REVIEWDUAN.VN
QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH ĐẾN NĂM 2040,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050- REVIEWDUAN.VN
QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH ĐẾN NĂM 2040,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050- REVIEWDUAN.VN
QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH ĐẾN NĂM 2040,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050- REVIEWDUAN.VN
QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH ĐẾN NĂM 2040,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050- REVIEWDUAN.VN
QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH ĐẾN NĂM 2040,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050- REVIEWDUAN.VN
QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH ĐẾN NĂM 2040,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050- REVIEWDUAN.VN
QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH ĐẾN NĂM 2040,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050- REVIEWDUAN.VN
QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH ĐẾN NĂM 2040,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050- REVIEWDUAN.VN
QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH ĐẾN NĂM 2040,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050- REVIEWDUAN.VN
QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH ĐẾN NĂM 2040,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050- REVIEWDUAN.VN
QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH ĐẾN NĂM 2040,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050- REVIEWDUAN.VN
QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH ĐẾN NĂM 2040,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050- REVIEWDUAN.VN
QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH ĐẾN NĂM 2040,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050- REVIEWDUAN.VN
QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH ĐẾN NĂM 2040,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050- REVIEWDUAN.VN
QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH ĐẾN NĂM 2040,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050- REVIEWDUAN.VN
QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH ĐẾN NĂM 2040,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050- REVIEWDUAN.VN

CUNG CẤP THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN TP.LONG KHÁNH- ĐÌNH NGUYỄN- 0901.512.005