GEM SKY WORLD- Tháng 01/2021

Cùng Review Dự Án cập nhật những hình ảnh mới nhất từ dự án Gem Sky World của tập đoàn Đất Xanh trong những ngày đầu tháng 01/2021.

Gem Sky World Tháng 01/2021
  • Shophouse trục đường chính 34m đang đóng cốp pha sàn tầng 2.
  • Clubhouse bên hông Gem Sky Park đang làm móng, đổ cột bê tông cốt thép và đóng cốp pha đổ sàn tầng 1.
  • Phân khu Topaz đang làm hệ thống cống thoát. Khu y tế đang làm hầm móng.
Tiến độ Gem Sky World Tháng 01/2021
Tiến độ Gem Sky World Tháng 01/2021
Tiến độ Gem Sky World Tháng 01/2021
Tiến độ Gem Sky World Tháng 01/2021
Tiến độ Gem Sky World Tháng 01/2021
Tiến độ Gem Sky World Tháng 01/2021
Tiến độ Gem Sky World Tháng 01/2021

Nguồn: Review Dự Án