DANH MỤC CÓ SỬ DỤNG ĐẤT KÊU GỌI ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021-2025 LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (6 KHU ĐẤT) TẠI BÀ RỊA- VŨNG TÀU

  1. Tên dự án:VŨNG TÀU MARINA CITY

Vị trí dự án:Phường 1 và phường 5 TP Vũng Tàu
Quy mô diện tích sử dụng đất: 175ha
Về quy hoạch xây dựng: Sở Xây dựng đang tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án QHPK tỷ lệ 1/2000 khu vực biển bãi Trước-Bãi Dâu
Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu

2. Tên dự án:KHU DỊCH VỤ HẬU CẦN CẢNG (KHU 21,2HA PHÚ MỸ)

Mục tiêu và quy mô dự án:Xây dựng khu dịch vụ hậu cần cảng để thực hiện các dịch vụ khu bãi, vận chuyển, bốc dỡ, đóng gói, giao nhận hàng hóa và các dịch vụ khác trong chuỗi dịch vụ logistíc
Vị trí dự án: Thị trấn Phú Mỹ, TX Phú Mỹ
Quy mô diện tích sử dụng đất: 21,2ha
Về Quy họach xây dựng: Chưa có QH

3. Tên dự án:KHU DỊCH VỤ VẨN TẢI BẾN BÃI TÂN PHƯỚC

Mục tiêu và quy mô dự án:Xây dựng bãi đỗ xe và khu dịch vụ phục vụ vận tải như: cơ khí sửa chữa, bão dưỡng, bảo hàng, bán lẻ xăng dầu, nhớt và các dịch vụ phục vụ khác
Vị trí dự án:xã Tân Phước, TX Phú Mỹ
Quy mô diện tích sử dụng đất: 63,2ha
Về Quy họach xây dựng: Chưa có QH
Hình thức lựa chọn đấu thầu: Sở Giao thông vận tải đề nghị đấu giá quyền sử dụng đất

4. Tên dự án:BẾN XE KHÁCH TÂN THÀNH VÀ CƠ SỞ DỊCH VỤ VẬN TẢI

Mục tiêu và quy mô dự án:Xây dựng bến xe khách bao gồm: Bãi đậu xe, nhà quản lý, nhà chờ khách hàng và khu dịch vụ phục vụ như: Cửa hàng xăng dầu, các dịch vụ phục vụ hành khách (mua sắm, ăn uống, giải khát)
Vị trí dự án:Thị trấn Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ
Quy mô diện tích sử dụng đất: 5,177ha
Về Quy họach xây dựng: Chưa có QH
Hình thức lựa chọn đấu thầu: Sở Giao thông vận tải đề nghị đấu giá quyền sử dụng đất

5. Tên dự án:BẾN XE KHÁCH KIM LONG VÀ CƠ SỞ DỊCH VỤ VẬN TẢI

Mục tiêu và quy mô dự án:Xây dựng bến xe khách bao gồm: Bãi đậu xe, nhà quản lý, nhà chờ khách hàng và khu dịch vụ phục vụ như: Cửa hàng xăng dầu, các dịch vụ phục vụ hành khách (mua sắm, ăn uống, giải khát)
Vị trí dự án:Xã Kim Long, huyện Châu Đức
Quy mô diện tích sử dụng đất: 1ha
Chức năng, mục đích sử dụng đất: Đất giao thông tỉnh
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất: Đất giao thông theo QH chung đô thị Kim Long
Nguồn gốc, hiện trạng khu đất: đất cao su do Công ty Cao su BR quản lý
Về đất đai: Dự án có trong KH sử dụng đất Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh
Mật độ xây dựng:Theo DA được phê duyệt
Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu

6. Tên dự án:CÀNG TÀU KHÁCH QUỐC TẾ

Vị trí dự án:TP Vùng Tàu
Quy mô diện tích sử dụng đất: 21ha (chưa có vị trí cụ thể)
Chỉ tiêu quy hoạch xây dựng: Chưa phê duyệt
Về quy hoạch xây dựng: Tỉnh có văn bản số 11227/UBND –VP ngày 30/10/2019 giao Sở GTVT thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch Cảng tàu khách quốc tế tại khu vực Sao Mai – Bến Đình