CÁC DỰ ÁN TẠI TP.HCM CỦA MASTERISE GROUP

Sự trở lại mạnh mẽ của Masterise Group với loạt dự án tại TP.HCM sẽ là Masteri Centre Point Q.9, Lumiere RiverSide Q.2, cụm Masteri Bason, Apha City và Masteri Thanh Đa. Đây sẽ là sự trở lại đầy manh mẽ của Chủ Đầu Tư Masterise Group.

  1. MASTERI THẢO ĐIỀN
    Quy mô: 8.2 ha
    Loại hình: Căn hộ
    Số căn hộ: 3976 căn
    Giai đoạn phát triển: 2014-2018
Masteri Thảo Điền

2.M-ONE NAM SÀI GÒN
Quy mô: 1.3 ha
Loại hình: Căn hộ
Số căn hộ: 963 căn
Giai đoạn phát triển: 2015-2017

M-One Sài Gòn

3.M-ONE GIA ĐỊNH
Quy mô: 2,486 m2
Loại hình: Căn hộ
Số căn hộ: 164 căn
Giai đoạn phát triển: 2017-2019

M-One Gia Định

4.MASTERI AN PHÚ
Quy mô: 1.2 ha
Loại hình: Căn hộ
Số căn hộ: 1125 căn
Giai đoạn phát triển: 2016-2019

MASTERI AN PHÚ

5.MASTERI CENTRE POINT
Quy mô: 7 ha
Loại hình: Căn hộ
Số căn hộ: 5309 căn
Giai đoạn phát triển: 2020-2022

MASTERI CENTRE POINT

6.LUMIERE RIVERSIDE
Quy mô: 1.1 ha
Loại hình: Căn hộ
Số căn hộ: 1000 căn
Giai đoạn phát triển: 2020-2022

LUMIERE RIVERSIDE

7.SUN TOWER HCMC
Quy mô: 6042 m2
Loại hình: Phức hợp
Số căn hộ: Chưa công bố
Giai đoạn phát triển: 2020-2024

SUN TOWER HCMC

8.HH1 BA SON
Quy mô: 8999 m2
Loại hình: Phức hợp
Số căn hộ: Chưa công bố
Giai đoạn phát triển: 2021-2024

HH1- BASON

9.HH2 BA SON
Quy mô: 3826 m2
Loại hình: Phức hợp
Số căn hộ: 475
Giai đoạn phát triển: 2019-2023

HH2 BA SON

10.HH3-4 BA SON
Quy mô: 7141.3 m2
Loại hình: Phức hợp
Số căn hộ: Chưa Công Bố
Giai đoạn phát triển: 2020-2024

HH3-4 BA SON

11.HH4-1 VÀ HH4-2 BA SON
Quy mô: 13.380 m2
Loại hình: Phức hợp
Số căn hộ: 875
Giai đoạn phát triển: 2020-2024

HH4-1 VÀ HH4-2 BA SON

12.HH5 BA SON
Quy mô: 3588 m2
Loại hình: Phức hợp
Số căn hộ: Chưa Công Bố
Giai đoạn phát triển: 2020-2024

HH5 BASON

13.APHA CITY
Quy mô: 8320 m2
Loại hình: Phức hợp
Số căn hộ: 1088
Giai đoạn phát triển: 2020-2024

APHA CITY

14.MASTERI THANH ĐA
Quy mô: 73211 m2
Loại hình: Căn Hộ
Số căn hộ: 4000
Giai đoạn phát triển: 2020-2024

MASTERI THANH ĐA

Nguồn : https://zingnews.vn/dai-gia-moi-noi-masterise-group-nam-bao-nhieu-dat-vang-post1150321.html#page-15